Δευτέρα 23 Απριλίου 2012

CIVITAS Leadership Survey 1/2012

Η παρατεταμένη ύφεση και η εφαρμογή των σκληρών –πλην αναγκαίων– μεταρρυθμίσεων προσαρμογής της Ελλάδας στα δεδομένα που δημιούργησε η κρίση συνιστούν ένα νέο τοπίο, στο οποίο όλοι –πολίτες και επιχειρήσεις– θα πρέπει να λειτουργήσουν.  Μεγάλες αναδιαρθρώσεις και αλλαγές συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, που θα διαρκέσουν χρόνια. Οι αλλαγές αυτές χρειάζεται να μελετηθούν εις βάθος, καθώς δημιουργούν νέα κριτήρια, νέα πρότυπα, νέες συνήθειες.
Στο πλαίσιο αυτό, η CIVITAS ξεκίνησε μια σειρά μελετών πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς με πρώτη την έρευνα που ακολουθεί, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στο διάστημα από 20 μέχρι 30 Μαρτίου 2012 και συμμετείχαν 776 ερωτώμενοι.
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου