Τρίτη 24 Αυγούστου 2010

Διαχείριση κρίσεων προς αποφυγήν

Οποιος είπε ότι ακόμη και η δυσφήμηση αποτελεί μορφή διαφήμισης δεν είχε υπόψη του το κύμα καταστροφών που έπληξε προβεβλημένες εταιρείες όλο τον περασμένο χρόνο, καταστρέφοντας τη φήμη που αυτές είχαν οικοδομήσει με μεγάλες, πολύχρονες προσπάθειες.

Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010

Πρότυπο εξυπηρέτησης: Θενκς Ε ΛΟΤ


Η υψηλή ποιότητα της οργάνωσης και της εξυπηρέτησής μας έγινε πλέον πρότυπο! Μετά από επιτυχημένες εξετάσεις, έχουμε πλέον και την επίσημη πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας για υπηρεσίες επικοινωνίας σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.