Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

Seamless access to metainformation: Εικόνες από το μέλλον της τεχνολογίας σήμερα.

This demo -- from Pattie Maes' lab at MIT, spearheaded by Pranav Mistry -- was the buzz of TED. It's a wearable device with a projector that paves the way for profound interaction with our environment. Imagine "Minority Report" and then some.


About Pattie Maes

At the MIT Media Lab's new Fluid Interfaces Group, Pattie Maes researches the tools we use to work with information and connect with one another.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου