Τετάρτη 4 Αυγούστου 2010

Πρότυπο εξυπηρέτησης: Θενκς Ε ΛΟΤ


Η υψηλή ποιότητα της οργάνωσης και της εξυπηρέτησής μας έγινε πλέον πρότυπο! Μετά από επιτυχημένες εξετάσεις, έχουμε πλέον και την επίσημη πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 για τη διασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας για υπηρεσίες επικοινωνίας σε φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου